תקנון

לינה במלון ברמת 5 כוכבים, דירוג 9.4 בבוקינג, הממוקם במתחם טאבה הייטס במרחק 25 ק"מ מאילת. 

החדרים:

החדרים ממוזגים וכוללים מרפסת או טרסה פרטית, טלוויזיה בלוויין בעלת מסך שטוח, מיני בר, חדר רחצה פרטי עם מוצרי טיפוח ואמצעים להכנת תה וקפה חינם. גישה חופשית לאינטרנט אלחוטי.

ארוחות:

ההזמנה כוללת : פנסיון מלא 

פרטים נוספים:

לאחר ביצוע ההזמנה, יש להעביר פרטי וצילומי דרכונים של כל הנוסעים.

קבלת חדרים החל משעה 07:00 בבוקר  ופינוי חדרים בשעה 11:00 אפשר להשאיר את החפצים בשמירת חפצים במלון ולטייל.

מטבע מקומי – לירה מצרית.

מדיניות ביטולים:

עד 14 יום לאחר ההזמנה ללא דמי ביטול 

החל מחודשיים לפני תאריך החופשה – 10% דמי ביטול 
החל מחודש לפני תאריך החופשה – תוספת של 15% נוספים בכל שבוע 

במקרה של סגר בעקבות הקורונה – כספכם יוחזר במלואו !  

דרכון : 

יש לוודא כי דרכונכם בתוקף ל 3 חודשים מיום המעבר בגבול.
 

כללי

ביטוח רפואי – עליכם לדאוג לביטוח לפי צרכיך, לרבות ביטוח אישי ומטען. הפוליסה המונפקת הינה באמצעות החברה המבטחת לפי בחירת הנוסע ובהתאם לכלליה ותנאיה. חשוב מאוד לרכוש ביטוח המכסה כל מקרה של ביטול ההזמנה, ועליך לקרוא בעיון את תנאי הפוליסה שברשותך בעניין זה. לקבלת כל החזר שהוא, לרבות החזר דמי ביטול, עליך לפנות ישירות לחברת הביטוח.

*מודגש כי באחריות הנוסע לוודא, כי לא חלה עליו כל הגבלה ו/או מגבלה משפטית לצאת את גבולות הארץ, וכי דרכונו תקף וכי יש עימו את כל האישורים ואשרות הכניסה הנדרשים לצורך הנסיעה. בכל מקרה החברה אינה אחראית למצבו המשפטי ולמניעות מכל מן וסוג שהוא שחלות על הלקוח.

על פי הוראות משרד הפנים נוסעים המחזיקים בדרכונים ישראליים או בתעודות מעבר ישראליות, חייבים לצאת מהארץ תוך הצגת התעודה הישראלית בלבד, גם אם ברשותם דרכון שאינו ישראלי.

חברת 'כנפיים' (להלן: "החברה") הינה מארגנת חבילות נופש ושירותי תיירות באמצעות ספקי השירות השונים, בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנה. החברה מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות ובמסירות למסור את כל המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא את ההתאמה למבוקש. מובהר בזאת, כי החברה לא תהא אחראית במקרים שבהם לחברה אין כל קשר ו/או חלק ו/או יכולת להשפיע על פעולתם של גופים אלו, ומוסכם כי היא איננה אחראית לתקלות, שיבושים ועיכובים למיניהם, העלולים להיגרם מכל סיבה שהיא שאינה בשליטתה וביכולתה הברורה של החברה, לרבות כתוצאה מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי של שירות כלשהו המסופק ע"י נותני השירותים ומי מטעמם וזאת עפ"י כל דין. יחד עם זאת, תפעל החברה בנאמנות ובמסירות ללקוח ככל שניתן בידה לסייע במקרים אלו ובכל שאלה, בירור או תקלה, אין באמור לגרוע מהלקוח בזכותו לפנייה לערכאות אחרות ו/או בכל תביעה ישירה כנגד הספק. 

באחריות המזמין לבדוק את פרטי האיות המדויק ולוודא שהאיות זהה לאיות בדרכונו לפני שהוא חותם על טופס ההזמנה. מובהר כי בגין שינוי שם או עדכון איות יישא המזמין בתשלום דמי ביטול או תשלום שינוי, לפי חוקי הספק.

שקעי חשמל – שקעי החשמל הם כמקובל באירופה ואינם מתאימים לתקע עם 3 פינים הנהוג בישראל. תקעים עם 2 פינים מתאימים לכל השקעים..

כשרות – גלאט-מהדרין בהשגחת הרב נחמיה רוטנברג. משגיח כשרות נוכח תמיד במלון..

ביטול ושינויים – ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, באמצעות הפקס או במסירה אישית ו/או בדואר אלקטרוני לחברה.

באם העיסקה תתבטל ע"י החברה המארגנת מכל סיבה שהיא לרבות ביטול עקב כח עליון הנובע מסגר ו/או איסור נסיעה גורף, במקרה זה יוחזרו למזמין כל התשלומים ששולמו. תשלומים בכרטיס אשראי יוחזרו באמצעות זיכוי כרטיס האשראי של המזמין בו שולמה הזמנת הנופש עד 30 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה. 

בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או למוביל מועברות על ידי חברתנו לספק הרלוונטי. בכל מקרה של תקלה ו/או אי-התאמה יש לפנות מיידית, במישרין או בעזרתנו, לספק המתאים. מבלי לגרוע מכלליות האמור:

החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. עם זאת, במידה שנרשמת לקבל אי אילו מהשירותים שמציעה החברה, החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים ו/או צדדי ג'.

פרטיות– החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע בטופס זה ישמש רק במקרם בהם המידע הינו דרוש לשם 

השלמת תהליך רכישה ו/או ההצעות לביטוח באמצעות גורם חיצוני.

לתשומת לבכם, החתימה על טופס ההרשמה מהווה אישור כי אני/ו מאשר/ים בחתימתי, כי קראתי  את האמור לעיל, הבנתי את תוכנו ואני מסכים לתנאי המסמך. בהתאם לתקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס"ד-2003, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, 

התשמ"א-1981 ותקנות